EUROSNAB Uzbekistan

EUROSNAB Uzbekistan, 

100005, Uzbekistan, Tashkent City

Fargona yuli 23 str., house № 31

Aliya Kenisarina                

aliya.kenisarina@eurosnab.com     

www.eurosnab.com 

Address